Tool Get Link Picasa, Photos google, drive/docs


NOTE!:Today, videos on picasa often is deleted by google, if you want to protect your videos on picasa, i have solution for you ^^!

NOTE!:Hiện tại, các video trên picasa thường xuyên bị xóa, muốn khắc phục tình trạng video trên picasa bị xóa, hãy liên hệ mình ^^.

Note: https://picasaweb.google.com/111441914234834634311/RokujoumaNoShinryakusha02?authkey=Gv1sRgCIqDwIL-48LkTQ#xxxxxxx
https://photos.google.com/share/xxxxxxxxxx?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Note: https://photos.google.com/share/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA?key=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Note: https://drive.google.com/folderview?id=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB